Analiza przestrzenna inwestycji w Poznaniu na ul. Kurlandzkiej

Układ przestrzenny

Inwestycja zakładała budowę nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - składającego się z 42 nowych mieszkań. Budynek usytuowany został centralnie na działce - z zachowaniem stosownych odległości od granicy działki, jak również od istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zacienienia i przesłaniania nasłonecznienia.

Budynek zaprojektowany został w kształcie litery H, gdzie trzon budynku stanowi klatka schodowa i główna komunikacja, otoczona z czterech stron mieszkaniami. Teren wokół budynku stanowi zieleń niska urządzona.

Zagospodarowanie zieleni

Większe drzewostany porastają skwery wzdłuż ul. Kurlandzkiej oraz istniejących utwardzonych ciągów pieszych.

Ochrona istniejącego drzewostanu

Projekt przewidywał ochronę istniejącego drzewostanu w maksymalnie możliwym zakresie. Zachowane zostały grupy drzew wzdłuż ul. Kurlandzkiej oraz istniejących utwardzonych ciągów pieszych, stanowiące nawiązanie do ciągów i zewnętrznych masywów zieleni.

Zieleń projektowana

Wzdłuż projektowanych ciągów pieszych zostanie zasadzony żywopłot - tworzący naturalne podkreślenie ścieżek i dojść.

Komunikacja i parkowanie

Dojazd do zespołu miejsc parkingowych oraz do budynku zrealizowany jest za pomocą istniejącego włączenia do ul. Kurlandzkiej poprzez wewnętrzne drogi osiedlowe - ustanowiona została służebność drogowa. Łączne zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla całego budynku wynosi 40 m.p.

Oddziaływanie zewnętrzne i uciążliwość inwestycji

Całość inwestycji zaplanowano w sposób zapewniający brak negatywnych oddziaływań zewnętrznych oraz uciążliwości. Obiekt stanowi zabudowę realizującą wyłącznie funkcję lokalnego zamieszkiwania, odpowiednio wpisuje się w otoczenie swoim charakterem i skalą zabudowy. Eksploatacja powstałego obiektu nie rodzi żadnych źródeł hałasu ani zanieczyszczeń bądź emisji. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne media. Po zakończonym procesie inwestycyjnym teren w całości został uporządkowany i urządzony.

  • 1

   Nowa inwestycja w Poznaniu

   Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w rewitalizowanej, wyjątkowej kamienicy w Poznaniu na ul. Głogowskiej.

  • 2

   Idealne miejsce do mieszkania

   Budynek będzie kompleksowo odrestaurowana z zachowaniem wyjątkowej architektury kamienicy.

  • 3

   Inwestycja w Poznaniu

   Kamienica przy ul. Głogowskiej w Poznaniu to znakomite połączenie dogodnej lokalizacji, znakomitego projektu oraz przystępnej ceny.

  • 4

   Atrakcyjne ceny

   Ceny mieszkań w kamienicy na ulicy Głogowskiej zaczynają się już od 6990 PLN brutto.

 • Aktualna oferta
 • Nasze realizacje
Script logo
Script logo